CAMT Summer Courses 2024 ค่าย “Game Academy” รอบที่ 1

CAMT Summer Courses 2024 ค่าย “Game Academy” รอบที่ 1

CAMT Summer Course CAMT Summer Course 2024

Read More →
CAMT ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

CAMT ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

จัดบูธนิทรรศการ เชียงใหม่

Read More →
อบรมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เบื้องต้นโรงเรียนสารภีวิทยาคม

อบรมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เบื้องต้นโรงเรียนสารภีวิทยาคม

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี กลุ่มโรงเรียน

Read More →
ต้อนรับดูงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ต้อนรับดูงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ต้อนรับดูงาน ต้อนรับดูงาน

Read More →
จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

จัดบูธนิทรรศการ เชียงใหม่

Read More →
แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน

แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน

แนะแนวโรงเรียน แนะแนว

Read More →
CAMT จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio โรงเรียนพระหฤทัย

CAMT จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio โรงเรียนพระหฤทัย

อบรมกลุ่ม เชียงใหม่

Read More →
CAMT ต้อนรับนักเรียนสถาบันกวดวิชา Strong Academy

CAMT ต้อนรับนักเรียนสถาบันกวดวิชา Strong Academy

ต้อนรับดูงาน ต้อนรับดูงาน

Read More →
Search