จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

จัดบูธนิทรรศการ เชียงใหม่

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 76


จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมจัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ” แนะนำหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา และอาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีบูธจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 22 คณะ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง ร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเอง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Search
Leave a Comment: