ต้อนรับดูงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ต้อนรับดูงาน ต้อนรับดูงาน

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 92


ต้อนรับดูงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ ให้นักเรียนได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 โดยมี เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566Search
Leave a Comment: