แนะแนวโรงเรียน

แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน

แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน

Read More →

แนะแนวโรงเรียน

CAMT ร่วมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

CAMT ร่วมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

Read More →

แนะแนวโรงเรียน

กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง 2023

กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง 2023

Read More →

แนะแนวโรงเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

Read More →

แนะแนวโรงเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา

Read More →

แนะแนวโรงเรียน

CAMT ออกบูธในกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว “GUIDANCE EXPO” 2023

CAMT ออกบูธในกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว “GUIDANCE EXPO” 2023

Read More →
Search