อบรม Micro Python โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ

อบรมกลุ่ม เชียงใหม่

Last Updated by admin on 2024-07-23 08:57:40

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 106


อบรม Micro Python โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหุ่นยนต์พิชิตเขาวงกตด้วย Micro Python” แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นทักษะวิทยาศาสตร์และดิจิทัล โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้โครงสร้างภาษา Python การใช้เซนเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ เพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตเขาวงกต โดยมี ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

Link

Search
Leave a Comment: