CAMT ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

จัดบูธนิทรรศการ เชียงใหม่

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 523


CAMT ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯและจัดกิจกรรม Workshop Meta ทดลองเล่นเกมในโลกเสมือนจริง ในงาน Career Shopping Day ในงาน “MC Education Fair 2023” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสายอาชีพโปรแกรมเมอร์ พร้อมด้วย นายกรกช อินทะนนท์ นักศึกษาศิษย์เก่าสาขาแอนนิเมชัน ได้แนะนำสายอาชีพนักพัฒนาเกมให้แก่นักเรียนที่สนใจสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยีได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้งยังได้ค้นหาความชอบ ความต้องการ ให้เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง เพื่อเตรียมวางแผนการเรียนในอนาค ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่Search
Leave a Comment: