CAMT Summer Courses คอร์สเสริมทักษะสำหรับผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยี

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี CAMT CAMT Summer Courses 2023

Last Updated by prcamt on 2024-07-23 09:00:58

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 1741


CAMT Summer Courses คอร์สเสริมทักษะสำหรับผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยี

คอร์สเสริมทักษะสำหรับผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยี กับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอด Summer นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วม :  https://pr.camt.cmu.ac.th


File Game 04

Game Academy

วันที่ 24 - 26 เมษายน 2566
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
เวลาเรียน 09.00 น. - 16.00 น. (12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน)
จำนวนรับ : 30 ที่นั่ง ( เฉพาะ ม.4 - 6 )
ราคา : 1,990 บาท


เนื้อหา
เรียนรู้กระบวนการพัฒนาเกม ผ่านโปรแกรม Unreal Engine
Basic Unreal Engine5 (UE5)
การออกแบบเกมด้วย Tiny Game Design สำหรับ 2D Platformer Game
Sprite-sheet
Interp-to-Movement ใน Actors
การสร้างการเคลื่อนที่ : Control Point และ Behaviors
Level Blueprint (Hello Word!)
การสร้าง Actor-Class : Bullet_BP
การทำ Spawning Actors จาก Actor Classes
การนำเข้าเสียงในโปรแกรม UE และการใช่เสียงในเกม
การทำ Spawning เสียงเมื่อตัวละครทำแอคชั่น
มุมกล้อง : Orthographic และ Perspective สำหรับการทำ Parallax

Line Pro 02

Animation Academy
2D Course


วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
เวลาเรียน 09.00 น. - 16.00 น. (12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน)
จำนวนรับ : 60 ที่นั่ง ( เฉพาะ ม.1 - 6 )
ราคา : 3,590 บาท


เนื้อหา
เรียนรู้กระบวนการสร้างแอนนิเมชัน ต่อยอดจินตนาการให้เป็นจริง ผ่านการเรียนการสอนจากคณาจารย์สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
Intro to Animation
ความรู้พื้นฐานและหลักการ ประเภท หรือรูปแบบในการสร้างภาพแอนนิเมชัน
Intro to Character Design
เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบ Character รูปร่าง และการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวละคร
Character Sheet
รายละเอียดและมุมมองในการออกแบบ Character
Photoshop
Workshop การสร้าง Character ฉาก และองค์ประกอบศิลป์อื่นๆ
Adobe Animate
การให้ทำ Character ฉาก และองค์ประกอบศิลป์อื่นๆ สามารถเคลื่อนไหวได้

Line Pro 07

Animation Academy
3D Course

วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
เวลาเรียน 09.00 น. - 16.00 น. (12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน)
จำนวนรับ : 60 ที่นั่ง ( เฉพาะ ม.1 - 6 )
ราคา : 3,590 บาท

เนื้อหา
พัฒนาและต่อยอดการสร้างแอนนิเมชันในรูปแบบ 3 มิติ หรือ 3D Animation
Introduction to Maya
เรียนรู้การใช้งาน เครื่องมือ และวิธีการสร้าง Model 3D
Character Reference
การอ้างอิง ตัวละคร หรือ Character สำหรับใช้ในการออกแบบ
Base Character Model
การสร้างโมเดลพื้นฐานในรูปแบบ 3 มิติ
Paint Texture
การสร้างผิวสัมผัส ลวดลาย และความสวยงามให้กับตัวละคร หรือ Character
Basic Animate และ Character Animation
การให้ทำ Model 3D ฉาก และองค์ประกอบศิลป์อื่นๆ สามารถเคลื่อนไหวได้
Workshop (rander) + AR
การเชื่อมโยง Model 3D ฉาก และองค์ประกอบศิลป์อื่นๆ กับ เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ซึ่งเป็นการจำลอง Model 3D เข้าสู่โลกเสมือนจริง

File Robots S 05

Robots Conquer the Maze Missions with Micropython

รอบที่ 1 : 20 - 21 พฤษภาคม 2566
รอบที่ 2 : 27 - 28 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
เวลาเรียน 09.00 น. - 16.00 น. (12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน)
จำนวนรับ : 30 ที่นั่ง ( เฉพาะ ม.4 - 6 )
ราคา : 1,490 บาท


เนื้อหา
เรียนรู้โครงสร้างภาษา Python การใช้เซนเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตเขาวงกต
Introduction to Microcontroller and IoT
Installing uPycraft IDE for MicroPython in Windows system MicroPython with ESP8266
Python data type and variable
Python control Flow Tools
Ultrasonic Sensor with ESP8266
Wiring and assembly Robot + DC motor
Robotic Structure
Robot motor controller
Ultrasonic Sensor + Servo Motor
Robot obstacle avoidance
Robotic competition game

f dii111

DII CAMP UX UI Design

วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
เวลาเรียน 09.00 น. - 16.00 น. (12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน)
จำนวนรับ : 30 ที่นั่ง ( เฉพาะ ม.4 - 6 )
ราคา : 390 บาท


เนื้อหา
เรียนรู้กระบวนการพัฒนา Software ออกแบบตามหลัก UX/UI design เรียนรู้การสร้าง Website โดยใช้ภาษา HTML เพิ่มความสวยงานให้กับ Website ด้วยการตกแต่งด้วย CSS
เสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และ พัฒนาผู้เรียนเพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมดิจิทัล
Software Development Life Cycle (SDLC) -
UX/UI Design process
Study the requirement (Empathize)
Define pain points (Define)
Create Wireframe, Prototype (Design) - color/typography/design theory
Test the design (Test)
Basic HTML, Style,
Web Components
Basic HTML tags (Headings, Paragraph, Links, Images, Table, Div)
Style a website, add beautiful styling to webpages (CSS และ CSS framework)
JavaScript (variable, function, using pre-define function)

File Robots S 06

Autonomous Driving Robotic

(เฉพาะ ม.4 - 6)
รอบที่ 1 : 17 - 18 มิถุนายน 2566 (30 ที่นั่ง) (1,690 บาท)
รอบที่ 2 : 24 - 25 มิถุนายน 2566 (30 ที่นั่ง) (1,690 บาท)
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
เวลาเรียน 09.00 น. - 16.00 น. (12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน)
จำนวนรับ : 30 ที่นั่ง ( เฉพาะ ม.4 - 6 )
ราคา : 1,690 บาท


เนื้อหา
เรียนรู้เทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ด้วย AI ผ่านการใช้ Image Procesing ในการจดจำวัตถุ (Object Recognition) และการเดินตามเส้น (Line Tracking) เพื่อพิชิตเส้นทางใน Chiang Mai Smart City
Introduction to Microcontroller and AI
Installing for MicroPython
Review Basic Python
DC motor and Servo Motor
Introduction to image processing
Open cv in python
AI for Robotic

ค่าลงทะเบียนรวมค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ลงทะเบียนเข้าร่วม : https://pr.camt.cmu.ac.th
(สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อนตามลำดับ)
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Line Official : https://lin.ee/1vjx6XV
Inbox Facebook : https://www.facebook.com/CAMTOfficial
โทร : 053920299 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
#CAMTDigitalSchool #CAMTCMU #ทีมมช #CAMTSummerCourses

Search
Leave a Comment: