ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนลูกรักเชียงของ

ต้อนรับดูงาน เชียงของ

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 265


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนลูกรักเชียงของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนลูกรักเชียงของ อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยอีกทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

Click to enlarge image DSC02821.jpg
Click to enlarge image DSC02821.jpg  

  

  

Search
Leave a Comment: