แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา

แนะแนวโรงเรียน เชียงใหม่

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 331


แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในระดับปริญาตรี และแนะนำแนวทางการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS ในสัปดาห์แนะแนวโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เกม และแอนนิเมชัน ได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566


  

  

Search
Leave a Comment: