ข่าวงานประชาสัมพันธ์

CAMT Summer Course

คอร์สเสริมทักษะสำหรับผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยี กับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอด Summer นี้

โครงการ Gifted School

เป็นโครงการส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ และความชื่นชอบด้านเทคโนโลยี เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนในระดับมหาวิทยาลัย ค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ เรียนรู้ทฤษฎีฝึกปฎิบัติโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งสำคัญ สามารถนำผลงานแนบประกอบ Portfolio เพื่อยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 1 ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
> เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลัง ค้นหาตัวเอง ในการศึกษาต่อทางด้านสายเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี

PR CAMT PR CAMT
PR CAMT PR CAMT
PR CAMT PR CAMT
PR CAMT PR CAMT
×

Contact Us

อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ที่อยู่ /Address : 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
239 Huaykaew Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai 50200
โทร/Tel. : 053-920299 โทรสาร/Fax. : 053-941803

Website : http://www.camt.cmu.ac.th