CAMT ต้อนรับนักเรียนสถาบันกวดวิชา Strong Academy

ต้อนรับดูงาน ต้อนรับดูงาน

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 92


CAMT ต้อนรับนักเรียนสถาบันกวดวิชา Strong Academy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักเรียนสถาบันกวดวิชา Strong Academy ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566Search
Leave a Comment: