ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา

ต้อนรับดูงาน เชียงใหม่

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 107


ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสายงานธุรกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา ภายใต้โครงการธนาคารโรงเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์ SME  จังหวัดเชียงใหม่และธนาคารออมสินภาค 8 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล หัวหน้าสำนักวิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้ด้านการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ E-Commerce เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้การประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจสมัยใหม่ และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   

  

Search
Leave a Comment: