จัดบูธนิทรรศการ

CAMT ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

CAMT ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

Read More →

จัดบูธนิทรรศการ

จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

Read More →

จัดบูธนิทรรศการ

CAMT ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

CAMT ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

Read More →

จัดบูธนิทรรศการ

CAMT ร่วมกิจกรรมโครงการสานฝันปั้นอนาคต โรงเรียนวารีเชียงใหม่

CAMT ร่วมกิจกรรมโครงการสานฝันปั้นอนาคต โรงเรียนวารีเชียงใหม่

Read More →

จัดบูธนิทรรศการ

CAMT ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ Science Fair โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

CAMT ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ Science Fair โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

Read More →

จัดบูธนิทรรศการ

CAMT ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่

CAMT ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่

Read More →

จัดบูธนิทรรศการ

CAMT ร่วมงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จ.เชียงใหม่ 2566”

CAMT ร่วมงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จ.เชียงใหม่ 2566”

Read More →

จัดบูธนิทรรศการ

ประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Read More →
Search