ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

ต้อนรับดูงาน เชียงใหม่

Last Updated by admin on 2024-07-23 08:58:19

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 232


ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ “Languages and Technology for Surviving the World Camp ” จำนวนกว่า 100 คน จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในยุคปัจจุบันได้ โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยตลอดจนห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ เพื่อเกิดประสบการณ์ในการเรียนทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

   

  

  

Search
Leave a Comment: