แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน

แนะแนวโรงเรียน แนะแนว

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 95


แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรในระดับปริญาตรี และเล่นเกมด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ในกิจกรรม Guidance Expo 2024 “แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เกม และแอนนิเมชัน ได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเอง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566Search
Leave a Comment: