CAMT ออกบูธในกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว “GUIDANCE EXPO” 2023

แนะแนวโรงเรียน เชียงใหม่

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 371


CAMT ออกบูธในกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว “GUIDANCE EXPO” 2023

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธให้ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว “GUIDANCE EXPO” 2023 ซึ่งจัดโดยงานแนะแนวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีโอกาสทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนในการเข้าศึกษาต่อ และกำหนดเป้าหมายของตนเองในอนาคต โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

   

  

Search
Leave a Comment: