จัดบูธนิทรรศการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

จัดบูธนิทรรศการ เชียงใหม่

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 291


จัดบูธนิทรรศการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และเล่นเกมด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ในกิจกรรมร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบในด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเองอย่างแท้จริง ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

  

  

Search
Leave a Comment: