โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

อบรมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เบื้องต้นโรงเรียนสารภีวิทยาคม

อบรมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เบื้องต้นโรงเรียนสารภีวิทยาคม

Read More →

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม "Young Game DEV CAMT 2023” การแข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 4

ประมวลภาพกิจกรรม "Young Game DEV CAMT 2023” การแข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 4

Read More →

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการ “The Sandbox Metaverse” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “The Sandbox Metaverse” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Read More →

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

CAMT Summer Course x Autonomous Driving Robotic รอบที่2

CAMT Summer Course x Autonomous Driving Robotic รอบที่2

Read More →

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียนในห้องเรียน Gifted Computer

พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียนในห้องเรียน Gifted Computer

Read More →

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

CAMT Summer Course x Autonomous Driving Robotic รอบที่1

CAMT Summer Course x Autonomous Driving Robotic รอบที่1

Read More →

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

CAMT Summer Course x DII "DII CAMP UX UI Design

CAMT Summer Course x DII "DII CAMP UX UI Design

Read More →

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

Robots Conquer the Maze Missions with MicroPython รอบที่ 2

Robots Conquer the Maze Missions with MicroPython รอบที่ 2

Read More →
Search