อบรมกลุ่ม

CAMT จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio โรงเรียนพระหฤทัย

CAMT จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio โรงเรียนพระหฤทัย

Read More →

อบรมกลุ่ม

CAMT อบรมนร. English Program โรงเรียนยุพราช เรียนรู้การทำเกษตรยุคใหม่ด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม

CAMT อบรมนร. English Program โรงเรียนยุพราช เรียนรู้การทำเกษตรยุคใหม่ด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม

Read More →

อบรมกลุ่ม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันด้วย Thunkable” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันด้วย Thunkable” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Read More →

อบรมกลุ่ม

CAMT จัดอบรม E-Commerce โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

CAMT จัดอบรม E-Commerce โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

Read More →

อบรมกลุ่ม

CAMT จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

CAMT จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Read More →

อบรมกลุ่ม

CAMT จัดอบรมการสร้าง Portfolio ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

CAMT จัดอบรมการสร้าง Portfolio ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

Read More →

อบรมกลุ่ม

อบรม Micro Python โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ

อบรม Micro Python โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ

Read More →
Search