CAMT ร่วมงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จ.เชียงใหม่ 2566”

จัดบูธนิทรรศการ เชียงใหม่

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 536


CAMT ร่วมงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จ.เชียงใหม่ 2566”

CAMT ร่วมงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จ.เชียงใหม่ 2566”
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จ.เชียงใหม่ 2566” เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพ ลักษณะการทำงาน การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต จัดโดยสำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์วิว 1-3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566


Search
Leave a Comment: